Audyty sieci bezprzewodowych i pomiary sieci Wi-Fi

Realizujemy audyty i pomiary sieci bezprzewodowych z największym
pietyzmem
Audyt sieci bezprzewodowych jest kluczowy do ustalenia prawidłowych parametrów sieci, diagnozowania i wykrywania nieprawidłowości oraz doboru optymalnych metod ich korygowania.

Audyty sieci bezpośrednio wiążą się z dokonywaniem dokładnych i metodycznych jej pomiarów. By utrzymać optymalną pracę sieci oraz zapewnić warunki do efektywnego funkcjonowania infrastruktury, pomiary – jak i audyty – powinny być przeprowadzane regularnie.

U

Audyty sieci bezprzewodowych

Celem przeprowadzanych audytów sieci jest zbadanie wzajemnych oddziaływań między urządzeniami wchodzącymi w skład infrastruktury sieci bezprzewodowej w przedsiębiorstwach oraz organizacjach sąsiadujących. Podczas procedury audytu oceniamy realne bezpieczeństwo, efektywność oraz wydajność sieci Wi-Fi. Wyniki przeprowadzanych kontroli, oraz pomiarów dostarczają dogłębne i realne informacje o stanie sieci.
g

Pomiary sieci Wi-Fi

W skład pomiarów przeprowadzanych przez naszych specjalistów wchodzą wszechstronne badania poszczególnych parametrów pracy sieci Wi-Fi. Podstawowym badaniem jest sprawdzenie mocy sygnału w środowisku rzeczywistym. Następnie weryfikujemy pokrycie sygnału w testowanym obszarze. Symulujemy pokrycie obszaru sygnałem w sytuacji uszkodzenia jednego lub wielu AP.
Podczas pomiarów sprawdzamy podatność sieci radiowej na ataki oraz włamania, oraz planujemy optymalne rozmieszczenie AP pod kątem parametrów sieci bezprzewodowej.

W jaki sposób przeprowadzamy audyt sieci radiowych?

Audyt to działanie wielopoziomowe i wieloetapowe.

3

Następnie analizujemy pokrycie obszaru sygnałem i eliminujemy strefy, w których występuje niski poziom sygnału, jednocześnie analizujemy widmo sygnału i eliminujemy zakłócenia

1

Na samym początku przeprowadzamy dokładną inwentaryzację urządzeń aktywnych sieci bezprzewodowej.
g

4

Dalej nasi eksperci przeprowadzają testy wydajnościowe oraz penetracyjne sieci Wi-Fi i weryfikują otrzymane wyniki z uprzednio przyjętymi założeniami na etapie projektowania sieci.

2

Następnie dokonujemy pomiarów oraz badań propagacji fal radiowych. Pomiary te pozwalają nam zweryfikować realny zasięg oraz przepustowość sieci Wi-Fi.
i

5

Kolejnym etapem jest weryfikacja prawidłowej konfiguracji aktywnych elementów sieci. Etapem końcowym jest sporządzenie raportu podsumowującego i ewentualna korekta i rekonfiguracja parametrów infrastruktury i sieci.
Zostań z NetFormers!

Zostań z NetFormers!

Bez zbędnego spamu!

Dołącz do naszego Newslettera aby otrzymywać zaproszenia na bezpłatne szkolenia, webinary i warsztaty oraz solidną dawkę aktualnej wiedzy o rozwiązaniach z zakresu sieci i bezpieczeństwa na rynku.

Bądź na bieżąco!

Dziękujemy, że jesteś z Nami!