W każdej dziedzinie teleinformatyki i informatyki stykamy się z transmisją IP, a coraz częściej z IPv6. Zarządzanie planem adresacyjnym w połączeniu z automatyzacją usług DNS i DHCP pozwala na uzyskanie dużej stabilności środowiska IT oraz wpływa na poprawę bezpieczeństwa tych systemów. Usługi DDI w sieci można automatyzować i otrzymywać aktualne informacje o naszych sieciach. DDI pozwala stworzyć wysokowydajne i bezpieczne usługi sieciowe, łączące nasze aplikacje i systemy z użytkownikami.

Infoblox – upraszcza, automatyzuje i zarządza.

Infoblox gridInfoblox jest liderem rynku systemów do automatyzacji zarządzania sieciami i ich kontroli. Dzięki rozwiązaniom do zarządzania adresami IP oraz serwerami DNS i DHCP jest w stanie zagwarantować firmom ciągłość biznesową, większą dostępność i zgodność z regulacjami prawnymi. Opatentował architekturę sieciową Infoblox Grid, która zwiększa możliwość rozproszenia usług w sieci, a przez to lepsze sprawowanie kontroli i zwiększenie dostępności infrastruktury.

Dzięki technologii Infoblox GRID możliwe staje się zredukowanie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych związanych z siecią o maks. 50%, poprawiając jednocześnie dostępność i wydajność aplikacji. Poprzez automatyzację dostarczania i zarządzania takimi usługami sieciowymi jak DNS, DHCP czy zarządzanie IP, użytkownicy rozwiązań Infoblox mogą konsolidować serwery i eliminować wrażliwe na popełnienie błędu zadania rekonfiguracji infrastruktury sieciowej.

Infoblox IPAMDHCP (Przydział adresów IP) – całkowita automatyzacja procesu zarządzania DHCP dzięki monitorowaniu stopnia wykorzystania puli adresów z serwera DHCP. Wysoka dostępność i redundancja możliwa jest dzięki DHCP Failover.

DNS (Tłumaczenie nazw w sieci) – automatyzacja zarządzania serwerami DNS w sieci, dzięki czemu infrastruktura DNS spełnia wymogi dzisiejszych standardów. Redukcja kosztów może sięgnąć nawet 50%, przy jednoczesnym poprawieniu wydajności i dostępności aplikacji. Automatyzacja DNSSEC.

IPAM (Zarządzanie adresami IP)  Infoblox IPAM eliminuje ryzyko wystąpienia  błędu ludzkiego, obniża też koszty zarządzania dzisiejszymi skomplikowanymi sieciami. Wszystko w wersji IPv4 oraz IPv6.

Migracja do sieci IPv6. To operacja, przed którą stoją wszystkie firmy. Infoblox oferuje narzędzia i technologie, które pozwalają zredukować ryzyko i koszty związane z migracją do standardu IPv6, a także późniejszym zarządzaniem sieciami IPv6.

IPAM dla Microsoft – bez ingerencji w serwery Microsoft system DDI umożliwia zarządzanie usługami DNS i DHCP na wielu serwerach Microsoft jednocześnie. Pełna kontrola uprawnień i pełna zgodność z AD i DDNS umożliwia elastyczną i etapową migrację usług DHCP/DNS na platformę Infoblox GRID. Możliwość zarządzania na Microsoft i Infoblox równocześnie pozwala na optymalizację pracy działów IT i nie tylko.

VMWare Plugin – automatyczna inwentaryzacja zasobów IP z serwerów VMWare. Integracja z vCenter Orchestrator (vCO) umożliwi dynamiczne przydzielanie IP i DNS dla twoich serwerów wirtualnych!

Infoblox DNS Firewall – ostatnim bastionem ochrony użytkowników?

DNS jest usługą, bez której nie mogą funkcjonować współczesne sieci. Niestety często jest traktowana ulgowo. Z drugiej strony systemy bezpieczeństwa wdrażane są w coraz większej ilości miejsc sieci. Czy warstwa DNS twojej sieci jest odpowiednio zabezpieczona? Zapytaj Infoblox. Usługę DNS można wdrożyć bezpiecznie. Jeżeli bezpieczeństwo usług DNS jest dla Ciebie ważne to wiedz, że możesz wykorzystać DNS jako kolejną warstwę ochrony sieciowej! Infoblox DNS Firewall jest dla Ciebie i twojej sieci!

Infoblox DNS Firewall

Infoblox DNS FirewallSterowany – Umożliwia określenie polityki ochrony dla usługi DNS. Pozwala zdefiniować precyzyjne zasady odpowiedzi na zagrożenie, takie jak blokuj, przekieruj oraz loguj.

Proaktywny – Blokuje możliwość zakażenia ze strony złośliwych miejsc w Internecie lub przez kliknięcie na złośliwym odnośniku. Centrum sterowania (C&C) sieci typu Botnet wykorzystuje DNS do dowodzenia i kontroli stacji. Wszystkie działania malware są rejestrowane i raportowane dzięki czemu łatwo zlokalizować zainfekowanych klientów.

Aktualny – wykorzystuje precyzyjne, dokładne i aktualne dane do wykrywania złośliwego oprogramowania (malware, botnet) dużo szybciej niż dotychczasowe metody. Solidne dane dostarczane są przez Infoblox jako kompleksowa usługa reputacyjna. Bardzo dokładne dane o niskim współczynniku  pomyłek (false positive).

NetMRI – Panaceum na troski administratora i kolejny e-inżynier w zespole J

Infoblox NetMRIRęczna konfiguracja aktywnych urządzeń sieciowych w rozbudowanych środowiskach wystawia je na duże ryzyko. Statystyki są nieubłagane i wskazują na błąd ludzki jako przyczynę większości problemów. Sprawy nie ułatwiają nowe trendy jak wirtualizacja, mobile urządzenia, czy zbliżająca się nieuchronnie migracja do protokołu IPv6.

Network AutomationPozwala na zautomatyzowanie takich procesów jak wykrywanie zmian w infrastrukturze sieciowej, przeprowadzanie masowych zmian, zarządzanie zadaniami i kontrolę uprawnień użytkowników. Zaplanujesz swoje działania i wreszcie zobaczysz swoją sieć.

Switch Port ManagerUmożliwia podgląd stopnia wykorzystania przełączników w firmowej infrastrukturze sieciowej. Informację o portach, podłączonych stacjach oraz historia podłączeń.

NetMRIRozwiązanie automatyzujące konfigurowanie i optymalizowanie środowiska sieciowego składającego się z urządzeń od różnych dostawców, inteligentnie zarządza konfiguracjami urządzeń i redukuje ryzyko błędu ludzkiego. Obserwuj jak twoja sieć zmienia się w czasie!

Network ComplianceGwarantuje spójność sieci oraz jej zgodność z przyjętymi przez firmę zasadami konfiguracji infrastruktury sieciowej. Automatyzuje proces zarządzania standardami, które powinny obowiązywać w twojej sieci. Może to robić zawsze – w dzień i w nocy!